Home | About | Contact

Механізм дії та фізіологічний вплив гормонів щитовидної залози

Рецептори гормонів щитовидної залози є внутрішньоклітинними ДНК-зв'язувальними білками, що функціонують як чутливі до гормонів фактори транскрипції. Гормони щитовидної залози потрапляють до клітин через мембранні транспортні білки. Хоча гормони щитовидної залози не є критично важливими для життя, вони чинять значний вплив на багато тривалих фізіологічних процесів, таких як розвиток, зростання та метаболізм, а нестача цих гормонів несумісна з нормальним станом здоров’я.

Саморепродукція та нанотехнології

Найважливіша мета нанотехнологій – зробити продукти дешевими. Один із загальних підходів полягає в наслідуванні природних зразків і дизайнів і побудові саморепродукційних систем. Інший підхід – черпати натхнення із сучасних фабрик, що призводить до появи різних форм конвергентного збирання частин із використанням робототехнічних виробничих систем із подальшим переходом цих (уже більших) частин до інших подібних систем. Найімовірніше, певний вид конвергентного збирання буде панівним підходом, застосовуваним у системах молекулярного виробництва в майбутньому.

Біографія: К. Ерік Дрекслер

Еріка Дрекслера часто називають «засновником нанотехнологій». Він увів поняття, яке визначило фундаментальні принципи молекулярної інженерії й окреслило шляхи розвитку передових нанотехнологій, а також представив широкому загалу основну мету технологій: за допомогою машин, що працюють на молекулярному рівні, структурувати речовину методом «знизу вгору».

Еволюційна психологія

Еволюційна психологія – це підрозділ соціобіології, еволюційний підхід до вивчення людського єства. Основним еволюційним механізмом є ген, який описується теорією прив’язаності та психогенетикою. Один із авторів підсумував головну ідею еволюційної психології таким чином: «Людина є лише способом утворення одним геном іншого».

Как написать диссертацию или Чтиво перед сном для тех, у кого нет времени на сон

Диссертация (от лат. Dissertatio -- исследование, рассуждение) — это специальная, строго определенная форма научного произведения, которое имеет научно-квалификационный характер, подготовлено для публичной защиты и получения ученой степени.

ДОДАТОК Е. Вступ до наукового методу

Науковий метод – це процес спільного поступового створення вченими точного (тобто надійного, правильного й об’єктивного) представлення світу, який намагається звести до мінімуму вплив схильностей або упереджень експериментатора у ході перевірки гіпотези або теорії. Науковий метод передбачає виконання чотирьох кроків: спостереження; висування гіпотези; її застосування й експериментальна перевірка.

Теорія когнітивного розвитку Піаже

Жан Піаже (1896–1980) був одним із найвпливовіших дослідників ХХ століття в галузі психології розвитку. Найбільше його цікавили біологічні фактори «пізнання». Він вважав, що людей від тварин відрізняє здатність «абстрактно та символічно мислити». Як біолога Піаже цікавив спосіб адаптації організму до навколишнього середовища («інтелект»). Поведінка (адаптація до навколишнього середовища) підконтрольна ментальним структурам, «схемам», які людина використовує для представлення світу та позначення дії. Ця адаптація обумовлюється біологічним потягом до досягнення балансу (рівноваги) між схемами та середовищем.

Важливі відомості про вивчення іноземної мови

Сторінка містить відомості та поради відомого професора Дж. Каммінза для викладачів англійської мови як іноземної. Каммінз – один із провідних фахівців світу в галузі двомовної освіти та вивчення іноземних мов. Учителі, які опанували його теорії та дотримуються його порад, здатні великою мірою допомогти своїм учням на заняттях з англійської мови як іноземної. Каммінз розрізняє два види мовної підготовки: основні навички міжособистісної комунікації та когнітивну академічну мовну підготовку.

Абрагам Маслоу

Абрагам Гарольд Маслоу (01.04.1908–08.06.1970) – відомий американський психолог, основоположник гуманістичної психології. Систематизував потреби людини та розробив наразі відому ієрархію потреб, оформлену у вигляді піраміди з такими рівнями: фізіологічні потреби, потреба в безпеці, потреба в коханні ті приналежності, потреба в повазі та потреба в самоактуалізації. Ця діаграма відтворює порядок задоволення потреб більшістю людей.

Вступ до епістемології

Епістемологія – це галузь філософії, що вивчає знання. Її мета – знайти відповідь на головне запитання: «Що відрізняє істинне (достовірне) знання від хибного (неточного)?». Також ця проблема лежить в основі нових наук про пізнання, які розвинулися на основі психологічного підходу до мислення як до процесу обробки інформації, а також на базі штучного інтелекту у вигляді спроби розробки комп’ютерних програм, що імітують здатність людини використовувати знання продумано.

`