Home | About | Contact

Ентерична нервова система

Original page: http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/basics/gi_nervous.html

Нервова система значно впливає на всі процеси травлення, а саме на моторику, перенесення іонів, пов'язане із секрецією і поглинанням, а також на шлунково-кишковий кровообіг. Певною мірою такий контроль здійснюється завдяки зв’язкам між травною та центральною нервовою системами, однак, що не менш важливо, травна система має власну локальну нервову систему, яка називається ентеричною або внутрішньою. Масштаб і складність ентеричної нервової системи вражають – вона містить стільки нейронів, скільки і спинний мозок.

Разом із симпатичною та парасимпатичною нервовими системами, ентерична нервова система утворює вегетативну нервову систему.

Основні компоненти ентеричної нервової системи – дві мережі або два сплетення нейронів, що залягають у стінках травного тракту та простягаються від стравоходу до ануса:

  • Сплетення Ауербаха розташовується між поздовжніми та круговими шарами м'язів у м'язовій оболонці та, відповідно, контролює здебільшого моторику травного тракту.
  • Підслизове сплетення, як видно з його назви, знаходиться в підслизовому шарі. Його головна роль полягає в зондуванні середовища у просвіті, регулюванні шлунково-кишкового кровообігу та контролюванні функцій епітеліальних клітин. У тих областях, де ці функції найменш виражені, наприклад у стравоході, підслизове сплетення нещільне та, фактично, може бути відсутнє в певних зонах.

Наведене нижче зображення демонструє Ауербахове сплетення в розрізі дванадцятипалої кишки. Переміщайтеся вказівником миші по зображенню, щоб виділити кілька ентеральних нейронів.

Окрім двох головних ентеральних нервових сплетень існують другорядні сплетення під серозною оболонкою, у кільцевій гладенькій мускулатурі та в слизовій оболонці.

Ентеральні сплетення містять три типи нейронів, більшість із яких багатополярні:

  • Сенсорні нейрони отримують інформацію від чутливих рецепторів у слизовій оболонці та м'язах. У слизовій оболонці виявлено принаймні п’ять різних типів сенсорних рецепторів, які реагують на механічні, термічні, осмотичні та хімічні подразники. Показано чутливі до кислоти хеморецептори, які, по суті, дозволяють «дегустувати» вміст просвіту. Чутливі рецептори в м’язах реагують на розтягування та напруження. Усі разом, ентеральні сенсорні нейрони утворюють масштабний блок інформації про вміст кишківника та стан шлунково-кишкових стінок.
  • Моторні нейрони в ентеральних сплетеннях відповідають за шлунково-кишкову моторику, секрецію та, можливо, поглинання. У ході виконання цих функцій моторні нейрони діють безпосередньо на велику кількість ефекторних клітин, включно із клітинами гладеньких м’язів, секреторними клітинами (ентероцитами, основними, паріетальними клітинами, клітинами слизової оболонки й екзокринними клітинами підшлункової залози) і шлунково-кишковими ендокринними клітинами.
  • Інтернейрони у значній мірі відповідальні за узагальнення даних, що надійшли від сенсорних нейронів, і спрямування їх до («програмуючих») ентеральних моторних нейронів.

Ентеральні нейрони секретують вражаючий обсяг нейромедіаторів. Один з основних нейромедіаторів, що продукуються кишковими нейронами, – ацетилхолін. Загалом, нейрони, які секретують ацетилхолін, збудливі та здатні стимулювати скорочення гладких м'язів, збільшення кишкових виділень, вивільнення кишкових гормонів і розширення кровоносних судин. Норадреналін також у значній мірі задіяний у передаванні нервових імпульсів у шлунково-кишковому тракті, однак він надходить від зовнішніх симпатичних нейронів; вплив норадреналіну майже завжди гальмівний і протилежний до впливу ацетилхоліну.

Read more