Home | About | Contact

Гормон росту (соматотропін)

Original page: http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/hypopit/gh.html

 

Річард Боуен

Гормон росту – це білковий гормон, що складається приблизно зі 190 амінокислот, які синтезуються та секретуються соматотрофними клітинами в передньому відділі гіпофізу. Це головний елемент керування кількома складними фізіологічними процесами, включно з розвитком і метаболізмом. Окрім того, гормон росту викликає значний інтерес як ліки для людей і тварин.

Фізіологічний вплив гормону росту

Найважливіше, що слід розглянути у процесі вивчення дії гормону росту на організм, це його вплив двох окремих типів:

  • Безпосередній вплив є результатом зв’язування рецептора гормону росту з цільовими клітинами. Так, жирові клітини (адипоцити), мають рецептори гормону росту, і гормон росту стимулює їх розщеплювати тригліцериди та пригнічує їх здатність сприймати та накопичувати циркулюючі ліпіди.
  • Опосередкований вплив здійснюється переважно інсуліноподібним фактором росту типу I (IGF-I), гормоном, що виділяється в печінці й інших тканинах унаслідок дії гормону росту. Посилення розвитку внаслідок дії гормону росту більшою мірою відбувається завдяки впливу IGF-I на цільові клітини.

Враховуючи цей розподіл, ми можемо розглянути дві головні ролі у фізіології гормону росту та його ставленика IGF-I.

Вплив на зростання

Зростання є дуже складним процесом, який вимагає злагодженої дії кількох гормонів. Головна роль гормону росту у стимуляції росту організму полягає у спонуканні печінки й інших тканин секретувати IGF-I. IGF-I активує проліферацію хондроцитів (хрящових клітин), що призводить до росту кісток. Схоже, гормон росту безпосередньо впливає на розвиток кісток, сприяючи диференціації хондроцитів.

Виявляється, IGF-I є також ключовим фактором розвитку м’язів, що стимулює як диференціацію, так і проліферацію міобластів, а також засвоєння амінокислот і синтез білків у м'язах та інших тканинах.

Метаболічний вплив

Гормон росту виконує важливу роль у метаболізмі білків, ліпідів і вуглеводів. У певних випадках безпосередній ефект гормону росту чітко простежується, в інших IGF-I вважається критичним посередником, а інколи він чинить прямий і непрямий вплив одночасно.

  • Метаболізм білків: загалом, гормон росту стимулює анаболізм білків у багатьох тканинах. Цей ефект відображає збільшення споживання амінокислот, активацію білкового синтезу та послаблення окислення білків.
  • Метаболізм жирів: гормон росту підвищує засвоєння жирів шляхом стимуляції розпаду тригліцеридів і окислення в адипоцитах.
  • Метаболізм вуглеводів: гормон росту є одним із ряду гормонів, що підтримують обсяг глюкози у крові на рівні норми. Вважається, що гормон росту чинить антиінсулінову дію, оскільки пригнічує здатність інсуліну стимулювати поглинання глюкози в периферичних тканинах і підвищує синтез глюкози в печінці. Дещо парадоксально, однак гормон росту активує виділення інсуліну, що призводить до гіперінсулінемії.

Контроль за секрецією гормону росту

Продукування гормону росту модулюється багатьма чинниками, включно зі стресом, фізичними навантаженнями, харчуванням, сном і власне гормоном росту. Проте, його основними засобами контролю є два гормони гіпоталамуса й один гормон шлунка:

  • Рилізинг-фактор гормону росту (GHRH) – це гіпоталамічний пептид, що стимулює як синтез, так і секрецію гормону росту.
  • Соматостатин (SS) – це пептид, що продукується кількома тканинами в організмі, включно з гіпоталамусом. Соматостатин інгібує вивільнення гормону росту у відповідь на GHRH і на інші стимулюючі фактори, такі як низька концентрація глюкози в крові.
  • Ґрелі́н – це пептидний гормон, який виділяється у шлунку. Ґрелін зв'язується з рецепторами соматотрофів і ефективно стимулює секрецію гормону росту.
Read more