Home | About | Contact

Просування їжі шлунково-кишковим трактом: тривалість

Original page: http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/basics/transit.html

 

Як довго їжа перебуває в моєму шлунку? Скільки часу проходить до того, як їжа потрапляє в товсту кишку? Відповідь на такі поширені запитання необов’язково буде простою.

По-перше, існує значна нормальна мінливість часу просування їжі різними розділами шлунково-кишкового тракту у здорових людей і тварин. По-друге, тривалість просування їжі травним трактом великою мірою залежить від її складу. Зрештою, цей час залежить від таких факторів, як психологічний стрес або навіть стать і репродуктивний стан.

Для вимірювання часу просування їжі в людей і тварин застосовується кілька способів. Не дивно, що результати оцінювання різняться залежно від застосованого методу та кількості досліджуваних суб’єктів. Нижче наведено деякі із способів, які можна застосувати:

  • Радіографія після вживання їжі з барієм. Послідовна радіографія дозволяє визначити, коли маркер барію досягає різних зон травного тракту. Такі страви не дуже фізіологічні; крім того, цей метод піддає пацієнта багаторазовому впливу випромінювання.
  • Аналіз вмісту водню під час дихання. Ряд вуглеводів дуже погано перетравлюється або поглинається в тонкому кишечнику, але легко ферментується бактеріями, коли вони досягають товстої кишки. У ході ферментації вивільняється газоподібний водень, який дифундує в кров і видихається, ось на цьому етапі його можна легко виміряти. Таким чином, після споживання їжі із вмістом вуглеводів, що не засвоюються (лактулози або, частіше, печених бобів), коли вуглеводи потрапляють до товстої кишки, рівень водню, який видихається, стрімко зростає. Це дає змогу оцінити час просування їжі до товстої кишки (через шлунок і тонку кишку).
  • Сцинтиграфія. Споживається їжа із гранулами або колоїдами, маркованими невеликою кількістю радіонукліда (99mтехнецій, 113mіндій тощо), після чого розташування радіоактивної мітки відслідковується за допомогою гамма-камери.

Дослідження просування їжі шлунково-кишковим трактом чітко виявили два пов’язані явища, важливі для розуміння цього процесу:

  1. Речовини рухаються через травну систему нерівномірно.
  2. Речовини залишають розділи травного тракту не в тому порядку, у якому вони в нього потрапляють.

Інакше кажучи, зазвичай їжа є сумішшю хімічно та фізично різних речовин, і певні складники цієї суміші демонструють прискорене просування в той час, як інші сповільнюються в русі за течією.

Нижче зображено поглинені речовини, що поширюються в травному тракті, а не рухаються синхронно. Ці дані надала особа, яка добровільно споживала їжу з гранулами, маркованими 111індієм, а потім через певний час проходила моніторинг розташування радіоактивного сигналу із застосуванням сцинтиграфії. Зрозуміло, що певні порції їжі потрапляють до прямої кишки в той самий час, коли інші порції все ще перебувають у шлунку.

Наведене вище обговорення має допомогти пояснити, чому так важко точно визначити, як довго їжа залишається в шлунку, тонкому та товстому кишечниках. Проте, проведено багато досліджень просування їжі шлунково-кишковим трактом; у таблиці нижче подано приблизно визначений час просування звичайної (твердої, змішаної) їжі травним трактом здорової людини.

Випороження 50% вмісту шлунка

2,5–3 години

Повне випорожнення шлунка

4–5 годин

50% випорожнення тонкої кишки

2,5–3 години

Просування товстою кишкою

30–40 годин

Пам’ятайте, що це середній визначений час просування, а окремі люди та одна й та сама особа в різний час після споживання різної їжі можуть виявляти значний рівень мінливості.

Довідкові матеріали

Read more