Home | About | Contact

Спільна робота над нанофабрикою

Original page: http://www.molecularassembler.com/Nanofactory/

 

Що таке нанофабрика?

Нанофабрика – це запропонована компактна система виробництва на молекулярному рівні, можливо, досить мала, щоб поміститися на робочому столі. За допомогою цього механізму можна створити широкий вибір масштабних атомно точних алмазоносних продуктів. Нанофабрика є потенційно високоякісною, надзвичайно дешевою та дуже гнучкою виробничою системою.

Основним вхідним ресурсом алмазної нанофабрики є молекули такої простої вуглеводневої сировини, як природний газ, пропан або ацетилен. Також може знадобитися невеликий обсяг додаткових простих молекул із залишковими атомами хімічних елементів. Так, може виникнути потреба в молекулах кисню, азоту або кремнію.

Нанофабрику має бути оснащено джерелом електроенергії та засобом охолодження робочого блока.

Основним результатом діяльності першої комерційної нанофабрики стануть макрокількості атомно точних алмазоносних продуктів, серед яких можуть бути нанокомп’ютери, медичні нанороботи, продукти для різноманітного застосування в аерокосмічній і оборонній галузях, пристрої для дешевого виробництва енергії та відновлення екологічного середовища, а також багато нових і удосконалених споживчих товарів. Найвищим пріоритетом наділено медичну сферу, у якій особливу увагу приділено терапіям боротьби зі старінням і реанімації після кріонічного збереження. Науково-дослідні нанофабрики перших поколінь вироблятимуть значно менш складні продукти, однак прокладуть еволюційний шлях, що вестиме від перших простих робочих станцій спеціалізованих виробничих систем до більш розвинених комерційних утворень.

Нанофабрика – це молекулярна виробнича система, що передбачає застосування керованого молекулярного механізму й уможливлює створення принципово новітніх продуктів надзвичайної складності, які наразі зустрічаються лише в біологічних системах, однак працюють швидше, є потужнішими, надійнішими та, найголовніше, повністю підконтрольними людині. Молекулярне виробництво має потенціал стати дуже чистим, ефективним і дешевим.

Наша нанофабрика конструюватиметься з алмазоносних компонентів того ж типу, який сама зможе виробляти. І хоча молекулярні виробничі системи, утворені з ДНК, інших біополімерів або навіть біологічних організмів, можливі, такі системи не зможуть продукувати продукти, наближені до рівня вражаючої міцності, твердості, інтервалу температур, легкості, електричних, оптичних та інших властивостей, притаманних виробам з алмазоносних матеріалів.

Подальша мета співпраці в області нанофабрики полягає в розробці та (у перспективі) в побудові робочої алмазної нанофабрики.

          Вражаюче доповнення цифрового виробництва – індивідуальне виробництво: речі, які не можна придбати в мережі Walmart. Якщо, приміром, замість поширення світом енергії, обробки інформації тощо ми розповсюджуватимемо засоби їх створення? Оскільки звичайні об'єкти стають комп'ютеризованими та взаємопов'язаними у менших і менших масштабах, ми наближаємося до наномасштабу біологічних систем. Ми стоїмо на порозі революції у виробництві.”
          Нейл Ґершенфельд, директор Центру бітів і атомів у Массачусетському технологічному інституті, у своїй основній доповіді SC07 (13 листопада 2007 р.).

Чудовий загальний вступ Ральфа Меркле до теми «Молекулярні нанотехнології» тривалістю 1 година: тут.

 

 

http://www.molecularassembler.com/Nanofactory/Graphics/Rotary1.jpg

http://www.molecularassembler.com/Nanofactory/Graphics/Rotary2.jpg

 

http://www.molecularassembler.com/Nanofactory/Graphics/Burch1.jpg

http://www.molecularassembler.com/Nanofactory/Graphics/Burch2.jpg

 

Read more